Chloramine T (Halamid®)

Chloramine is werkzaam tegen:
Eencellige parasieten, schimmels en een aantal bacteriële infecties.
Bij een virale infectie wordt het gebruikt om secundaire infecties te bestrijden.
Wordt ook wel gebruikt bij uitwendige wormen en kieuwrot.

Chloramine T is een wit poeder op basis van chloor en is goed oplosbaar in water en ethanol. Het is een sterk ontsmettings- of desinfectiemiddel en kan worden gebruikt voor een langdurig bad. Dit kan verschillende keren worden herhaald.
De dosis is afhankelijk van de zuurtegraad (pH) en hardheid (°dH) van het water.

Chloramine T (Halamid®)
Chloramine T (Halamid®)

0 tot 4 °dH: zeer zacht water
4 tot 8 °dH: zacht water
8 tot 12 °dH: gemiddeld
12 tot 18 °dH: vrij hard water
18 tot 30 °dH: hard water

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.

Doseringstabel onder voorbehoud:

pH    Zacht water      Hard water 
62,5 gram per 1000 liter  7 gram per 1000 liter
6,5   5 gram per 1000 liter10 gram per 1000 liter
710 gram per 1000 liter15 gram per 1000 liter
7,518 gram per 1000 liter18 gram per 1000 liter
820 gram per 1000 liter20 gram per 1000 liter


Kort dompelbad onder voorbehoud:
  Maximaal 3 minuten! Zorg voor goede beluchting.
1 gram op 7,5 liter water. Bij tekenen van stress de Koi direct terugplaatsen in de vijver.

Lang bad: Bij een bacteriële infectie, gebruikt men 5 tot 9 dagen de dosering, die noodzakelijk is, om de 48 uur. Voor dosering (zie schema boven)
– Bij mindere vervuiling doseert u, niet iedere 48 uur, maar om de 3 dagen.

Neutralisatie:
Indien nodig is Halamid® eenvoudig te neutraliseren, bijvoorbeeld met Natriumthiofulfaat.

Niet gebruiken in combinatie met andere medicatie!

Chloramine T (Halamid®) scheikundige weergave (Bron Wikipedia)

Belangrijke informatie:

 • Chloramine T is giftig voor de mens.
 • Draag handschoenen en beschermende kleding.
 • Koel en donker bewaren, het product wordt door zonlicht afgebroken.
 • Vermijd contact met ogen, huid en metalen.
 • Chloramine T vormt giftige gassen als het in contact komt met zuren.
 • Chloramine T werkt op basis van aanwezige vervuiling d.m.v. oxidatie.
  In een vervuilde vijver zal de werkzaamheid van het product korter zijn dan in een schone behandelbak.
 • De werkzaamheid door oxidatie garandeert dat micro-organismen doeltreffend worden gedood zonder de kans te krijgen om resistent te worden tegen Chloramine T.
 • Na 8 tot 24 uur is Chloramine T uit het water verdwenen. (dit is afhankelijk van de vervuiling)
 • Tijdens een behandeling heel goed beluchten, UV-lamp en ozon installatie uitzetten en actieve kool, zeoliet of nitraathars verwijderen.
 • In zacht water met een lage pH is Chloramine T meer giftig, in hard water met een hoge pH is middel minder of niet werkzaam.
 • De ogen van de koi die een behandeling ondergaan kunnen wit worden. Breek dan de behandeling af en zet de Koi op schoon water, evt. met een lichte zoutoplossing, gedurende 2 dagen.

Chloramine T (Halamid ®) wordt ook vaak gebruikt om materialen mee te ontsmetten. .
Dosering: 150 gram per 10 liter leidingwater, gedurende 15 minuten.
Hierbij is het heel belangrijk om goed na te spoelen zodat er geen restproduct achterblijft.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel. Lees bij aankoop van een kant en klaar product altijd zorgvuldig de bijsluiter. Volg deze gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

Flubendazole

Flubendazol (Flubenol® 5%) of Fenbendazol (Panacur®)

Flubendazole is werkzaam tegen: Huid en kieuwwormen maar tegen niet geïncysteerde darmnematoden.

Dosering onder voorbehoud : 8 gram per 1000 liter bij een langdurig bad.
Bij een zware infectie kan deze dosering worden opgehoogd. In dat geval kan je tot maximaal 20 gram per 1000 liter verhogen. Hou dan het gedrag van de vissen wel in de gaten. Raadpleeg een deskundige bij twijfel.

Flubendazole en Fenbendazole wordt ook toegepast als toediening via het voer, in een dosis van 50 mg per kg lichaamsgewicht. Gedurende 2 weken dient u dit dan door het voer te doen.

Flubendazole
Flubendazole

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.

Huidwormen: zijn levendbarend en daarom zou één behandeling voldoende moeten zijn.
Kieuwwormen: leggen eieren, waardoor de behandeling herhaald moet worden (2-3x). In een doseerschema wat afhankelijk is van de watertemperatuur. Dit omdat de temperatuur bepalend is hoe snel de eieren uit komen. Het is de bedoeling om opnieuw te behandelen VOOR de nieuwe wormen weer eieren gaan leggen. Op deze manier wordt de cyclus doorbroken. Zou je eerder behandelen dan de wormen uit het ei komen, dan heeft de behandeling geen zin. Behandel je nadat de wormen nieuwe eieren hebben geproduceerd, dan is de cyclus nog niet doorbroken. Het probleem blijft dan aanwezig.

Schema watertemperatuur:

Bij 20 graden Celsius5 dagen tussen de behandelingen
Bij 15 graden Celsius7 dagen tussen de behandelingen
Bij 10 graden Celsius10 dagen tussen de behandelingen
Bij 4 graden Celsius13 dagen tussen de behandelingen

Belangrijke informatie:

 • Deze middelen zijn niet schadelijk voor het bioloog in uw filter. Daarom kan tijdens een behandeling het filter gewoon meedraaien.
 • Bewaren in afgesloten verpakking beneden 25 ºC.
 • Goudvis, zonnebaars en zeelt verdragen deze medicatie niet zo goed. De dosering zou in dat geval verlaagd moeten worden. Koi en steur daarentegen verdragen Flubendazole of Fenbendazole wel goed.
 • UV-lamp en ozon installatie uitschakelen. Zolang de behandeling duurt. Maar minimaal een week.
 • Absorberende materialen verwijderen. Denk daarbij aan actieve kool en zeoliet.
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Niet giftig voor de mens maar wel (licht) irriterend. Draag daarom altijd handschoenen en beschermende kleding.
Flubendazole scheikundige weergave (bron wikipedia)

Werking:

Flubendazole en Fenbendazole behoren tot de groep Benzimidazoles.
De werkzaamheid van dit soort middelen bestaat uit het stilleggen van de celgroei en celdeling van de parasieten.
Deze middelen hebben ook een ei-dodende werking. Tevens beïnvloed het de celdeling in de eieren.

Resistentie:

Helaas is er al veel resistentie opgetreden tegen deze middelen.

Er zijn veel kant en klare producten te koop. Hierbij zit altijd een bijsluiter. Lees deze altijd zorgvuldig door. Volg de gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

Formaline

Formaline is werkzaam tegen:
Schimmels en ééncellige huidparasieten. Hoofdzakelijk tegen Costia.
Echter zijn veel andere parasieten resistent geworden tegen dit middel.

Dosering onder voorbehoud: 20 tot 25 ml. per 1000 liter voor een langdurig bad.
Dosering onder voorbehoud: 150 ml. per 1000 liter voor een kortdurend bad. Houd hierbij maximaal een half uur aan.

Formaline
Formaline

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Niet gebruiken:

 • Onder de 8 graden Celsius is Formaline niet meer goed werkzaam. Het wordt dan zelfs gevaarlijk!
 • Als er witte neerslag te zien is. Of als de kleur melkachtig wit is. Dan bevat het middel Paraformaldehyde. Dat is zeer giftig voor de vissen.
 • In combinatie met Kaliumpermanganaat of zout. Dit veroorzaakt dan huidverbranding.

Belangrijke informatie:

 • Formaline is 40% oplossing Formaldehyde.
 • Formaline is zeer giftig! Het veroorzaakt huidallergie, irritatie aan huid en ogen en is kankerverwekkend.
 • Alleen gebruiken op goed geventileerde plaatsen of in de open lucht. Probeer hierbij tijdens het klaarmaken inademen te voorkomen.
 • Draag handschoenen en beschermende kleding. Denk ook aan een veiligheidsbril.
 • Donker en koel (vorstvrij) bewaren.
 • Formaline is giftiger in zacht en zuur water en bij een hogere watertemperatuur.
 • Formaline verlaagd het zuurstofgehalte in het water, het is belangrijk om tijdens de behandeling heel goed te beluchten.
 • Bij een dosering in de vijver die lager is dan 25 ml. per 1000 liter kan het filter gewoon meedraaien.
 • Tijdens de behandeling de UV-lamp en ozon apparatuur uitzetten, actieve kool, zeoliet of nitraathars verwijderen.
 • Het is een sterk ontsmettingsmiddel wat eiwitten doet stollen.
Formaline scheikundige weergave (bron wikipedia)

 

Er zijn veel kant en klare producten te koop. Hierbij zit altijd een bijsluiter. Lees deze altijd zorgvuldig door. Volg de gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

 

Diflubenzuron

Diflubenzuron is werkzaam tegen: karperluis, ankerworm en de bloedzuiger.

Dosering onder voorbehoud: 20 mg per 1000 liter. Dit is voor een langdurig bad.

Diflubenzuron
Diflubenzuron

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Belangrijke informatie:

 • Diflubenzuron wordt verkocht onder de merknaam Dimilin® of (Lurectron®). Dit is het meest effectieve middel tegen karperluis. Maar ook tegen ankerworm en de bloedzuiger werkt het goed.
 • Het is een gif (insecticide en acaricide) uit de groep benzoylureum verbindingen.
 • Dit middel remt de chitine synthese, die vervelling verhindert. Maar ook bij de verpopping van larve tot volwassen parasiet. Het is dus een middel wat inwerkt op alle stadia van de parasiet.
 • Diflubenzuron blijft lang werkzaam, de duur van de aanwezigheid in de vijver is van meerdere  factoren afhankelijk, maar na één week zou er nog 75 % van de begindosis aanwezig kunnen zijn.
 • Na één behandeling zou er al duidelijk resultaat moeten zijn.
 • Het middel is giftig voor in het water levende organismen (insecten en watertorren, kevers en slakken)
 • Steuren en windes kunnen Diflubenzuron slecht verdragen.
Diflubenzuron scheikundige weergave (bron wikipedia)

Waarschuwing: Goed beluchting tijdens de behandeling. Zet apparatuur zoals UVC en Ozon uit. Verwijder tevens absorberende materialen zoals zeoliet of actieve kool. Dit omdat die invloed kunnen hebben op de werking.
Ververs veelvuldig na een behandeling.
Gebruik geen medicatie door elkaar.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel. Lees bij aankoop van een kant en klaar product altijd zorgvuldig de bijsluiter. Volg deze gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

Formaline/Malachietgroen

Formaline/Malachietgroen

Werkzaam tegen: Eencellige parasieten en schimmels.
Witte stip, Costia, Chilodonella, Tetrahymena en klokdiertjes.

N.B. Vooral tegen Witte stip is dit het meest effectieve middel.
Om deze parasiet te bestrijden zijn er meerdere behandelingen nodig (2-3 x)

Samenstelling: Het basismengsel is een verhouding van 1 liter Formaline en 5 gram Malachietgroen.
Dit mengsel wordt ook als kant en klaar product aangeboden.

Dosering onder voorbehoud: 20 ml. van het basismengsel per 1000 liter water.

Voorheen werd hier Methyleenblauw aan toegevoegd (en verkocht als FMC), maar tegen dit middel is al veel resistentie tegen ontstaan. Bovendien is Methyleenblauw zeer schadelijk voor het biologische filter.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Belangrijke informatie:

 • De stamoplossing is enkele maanden houdbaar als deze koel, donker en vorstvij wordt bewaard.
 • Niet gebruiken beneden de 8ºC
 • Bij een watertemperatuur rond of boven 25°C de dosering halveren.
 • Als er een witte neerslag of troebeling te zien is dan niet meer gebruiken.
  Er is dan Paraformaldehyde gevormd en dat is zeer giftig voor de vissen.
  (dit is lastig te zien, bij twijfel de Formaline/Malachietgroen oplossing niet gebruiken)
 • Het middel is zeer giftig, draag handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.
  (zeer irriterend, schadelijk middel)
 • Formaline/Malachietgroen nooit gebruiken in combinatie met andere middelen (denk hierbij ook aan zout)
 • Tijdens de behandeling heel goed beluchten.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen en absorberende materialen verwijderen. (zoals zeoliet, actieve kool enz.)
 • Formaline/Malachietgroen is schadelijk voor het biologische filter.
 • Een week na de laatste toevoeging een gedeelte van het water verversen.
 • De steur, goudwinde en zeelt verdragen deze medicatie niet zo goed. (bij hoge temperaturen de steuren uit de vijver halen)
 • De waterparameters zijn van invloed op de toxiciteit van het mengsel, dat wil zeggen, dat bij zacht water met een lage pH het mengsel giftiger wordt.

Tijdens de behandeling kunnen vissen gaan schuren, dit is normaal gedrag omdat de parasieten proberen te ontsnappen aan de medicatie. Dit irriteert de vissen, waardoor ze onrustig worden.

Als de Koi echter gaan hangen of springen kan er sprake zijn van overdosering. In dat geval zo snel mogelijk water verversen of de vissen overplaatsen in een bassin met schoon water.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Kaliumpermanganaat (KMnO4)

Kaliumpermanganaat (KMnO4)

Werkzaam tegen: Een aantal schimmelinfecties, een aantal bacteriële infecties en tegen ééncellige parasieten.

Werking: De werking van Kaliumpermanganaat berust op de afbraak van de celwand door oxidatie (verbranding)

Dosering onder voorbehoud:  2 gram per 1000 liter voor een langdurig bad. (gedurende 6 uur)
Als er steuren in de vijver aanwezig zijn dan niet hoger dan 1,5 gram per 1000 liter doseren.
Dosering onder voorbehoud: 5-10 gram per 1000 liter voor een kort bad gedurende 15 minuten.
Dosering onder voorbehoud: 1 gram per 10 liter voor een dompelbad gedurende 30 tot 60 seconden.

Wordt ook gebruikt voor de ontsmetting van materialen in een twintigvoudige dosis.
De materialen daarna goed naspoelen om restproduct te verwijderen.

Kaliumpermanganaat is kankerverwekkend en giftig!

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Inactivatie: De behandeling kan acuut worden afgebroken door 4-8 gram Natriumthiosulfaat per 1000 liter te doseren. De oxiderende werking van Kaliumpermanganaat stopt per direct! Natriumthiosulfaat kan niet overgedoseerd worden.

Helder water: Na de behandeling met Kaliumpermanganaat is de kleur van paars (actief) naar bruin (uitgewerkt) omgeslagen. De bruine kleur is ontstaan door de oxidatie van organische  stoffen. Hierdoor is bruinsteen gevormd.
Dit kan worden geoxideerd door het gebruik van waterstofperoxide 3%

Dosering: Waterstofperoxide 3% / 52 ml. per 1000 liter.
Of waterstofperoxide 30% / 5,2 ml. per 1000 liter.
Hierna zal de vijver heel helder worden.

Belangrijke informatie:

 • Alleen toedienen op advies van dierenarts of ervaringsdeskundige.
 • Kaliumpermanganaat is een zeer gevaarlijk middel bij onzorgvuldig gebruik.
 • Bereken de inhoud van uw uw vijver heel nauwkeurig, binnen een marge van 10%.
 • Draag altijd handschoenen en voldoende persoonlijk beschermingsmiddelen.
 • Kaliumpermanganaat kan permanente blindheid te veroorzaken.
 • Gebruik een veiligheidsbril en mondbescherming bij het mengen en doseren van Kaliumpermanganaat.
 • Pas op met morsen, Kaliumperanganaat veroorzaakt moeilijk te verwijderen vlekken.
 • Overdosering leidt onherroepelijk tot de dood van de gehele vispopulatie.
 • Kaliumpermanganaat tast alle metalen aan m.u.v. roestvrij staal.
 • Nooit in combinatie met andere medicijnen gebruiken!!!
  (b.v. Kaliumpermanganaat en Formaline vormen samen het toxische Formaldehyde gas)
 • Kaliumpermanganaat is schadelijk voor het biologische filter.
 • In gesloten ruimtes kan het ontploffen bij grote hitte, of als het in contact komt met zuren.

Niet gebruiken:

 • Wanneer het vijverwater warmer is dan 27 graden Celsius.
 • Wanneer de vijver onvoldoende belucht kan worden. Er moet ook voldoende circulatie zijn.
 • Als u de dosering niet zorgvuldig hebt berekend en het benodigde aantal grammen niet precies kunt afwegen.
 • Als de waterkwaliteit niet in orde is. (bijvoorbeeld een lage KH of meetbaar Ammonia of Nitriet). Hoe hoger de zuurgraad, hoe giftiger het middel wordt.
 • Als er geen Natriumthiosulfaat en Waterstofperoxide voorhanden is.
 • Tijdens de behandeling moet u er bij blijven om het  gedrag van de vissen in de gaten te houden! Als dit niet lukt is, dan niet starten.

Behandeling:

 • Probeer voorafgaande aan de behandeling zo veel mogelijk vuil uit vijver en filter te verwijderen.
 • In een vijver met veel planten of (zweef)algen niet in de late middag of avonduren behandelen. Want op dat tijdstip is het zuurstofgehalte van de vijver het laagst.
 • Los de Kaliumpermanganaat goed op in een emmer met voldoende warm water.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen, absorberende materialen verwijderen zoals zeoliet en actieve kool enz.
 • Verdeel de Kaliumpermanganaat oplossing zo gelijkmatig mogelijk over de vijver. Vermijd geconcentreerde wolken, want hier kunnen de vissen (kieuw)schade door oplopen.
 • Zorg voor veel beluchting in de vijver tijdens de behandeling.
 • Het tijdstip noteren waarop de behandeling wordt gestart, het water dient vanaf deze tijd 6 uur paars te blijven.
 • Als de kleur binnen deze tijd omslaat van paars naar bruin, dan 1 gram per 1000 liter nadoseren. (bij twijfel over de kleur de nadosering 1 uur uitstellen)
 • Dit nadoseren mag tot 2x in de totale behandeltijd.
 • Mocht het vijverwater daarna nogmaals bruin worden dan de behandeling stoppen en evt. na twee dagen herhalen.
 • Als alles goed is gegaan, dan de behandeling na 6 uur stoppen.
 • Ververs 15% van het water.
 • Ontkleur het water met waterstofperoxide.

Gedrag van de vissen:
De parasieten worden tijdens de behandeling actief, ze proberen dieper in de slijmhuid weg te kruipen. Dit geeft irritatie bij de vissen, waardoor kunnen ze gaan schuren, flitsen of springen.
Het is aan te raden om tijdelijk even een net over de vijver te spannen.

Er zijn ook kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

 

 

Betadine® zalf

Betadine is een werkzaam tegen: Bacteriën, schimmels en virussen.
Het is een breedspectrum ontsmettingsmiddel voor wonden. Het bevat bevat povidon jodium 10%.

Gebruik onder voorbehoud: Een kleine wond twee tot drie keer per week plaatselijk aanstippen. Dat kan je het beste doen door de Koi te vangen. Wanneer deze in de bak met weinig water zit kan je er vaak goed bij. Klem de vis dan tegen de wand aan de kant waar jij staat. Draai de koi al dan niet op zijn rug. Daar wordt hij meestal rustig van. Masseer de Betadine zalf op de verwonding. Probeer dit zo lang mogelijk droog te houden. Maar hou de vis hier niet overbodig (met de kieuwen) boven water.
Vermijd hierbij ook dat de onverdunde zalf in aanraking komt met de kieuwen.

Betadinezalf
Betadinezalf wordt gebruikt om wonden schoon te maken

Betadine zalf is een vetvrije zalf die bij mensen een ademende, poreuze korst op de wond vormt. Op de vis zal het enige tijd op de ingesmeerde plek blijven zitten en daarmee kleine wondjes schoon maken. Geschikt voor het desinfecteren van schaafwonden, schubben en grotere oppervlakkige wonden. Zeker de plekjes waar de wat grotere parasieten aanhechting hebben gehad aan de Koi (zoals de ankerworm) moeten met Betradine worden ingesmeerd als de parasiet wordt verwijderd.

Betadine scheikundige weergave
Betadine scheikundige weergave (bron wikipedia)

Er zijn veel kant en klare producten in de handel. Lees bij aankoop van een kant en klaar product altijd zorgvuldig de bijsluiter. Volg deze gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

Praziquantel

Praziquantel (vb. Droncit®)

Werkzaam tegen: Trematoden (zuigwormen) en cestoden (plat- of lintwormen) en tegen huidwormen en kieuwwormen die resistent zijn tegen andere wormmiddelen.

Dosering onder voorbehoud: 3 tot 5 gram per 1000 liter bij een langdurig bad.

Dosering onder voorbehoud: 3 gram per kilogram voer, gedurende een week.

Dosering onder voorbehoud: 6 milligram per kilogram lichaamsgewicht.
Intraperitoneaal injecteren, deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door een specialist.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist!

Producteigenschappen: Een niet toxische stof die goed wordt verdragen.

Belangrijke informatie:

 • 1 behandeling met Praziquantel is normaal gesproken voldoende. (Bij kieuwwormen 2x behandelen volgens temperatuurschema)
 • Praziquantel heeft een dodende werking op de volwassen worm en de larve.
 • Het middel veroorzaakt bij spiercontracties, spastische verlamming en stofwisselingsstoornissen, de worm verliest zijn bescherming tegen intestinale enzymen. er ontstaat een ontwikkelingsstoornis.
 • Het filter kan tijdens de behandeling mee blijven draaien omdat Praziquantel niet schadelijk is voor het bioloog.
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Absorberende materialen verwijderen zoals: actieve kool, zeoliet, nitraathars enz.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen.
 • Praziquantel is in de handel verkrijgbaar onder verschillende merknamen.

Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Mebendazol

Mebendazol

Werkzaam tegen: Huidwormen, kieuwwormen en darmwormen.

Dosering onder voorbehoud: 1 gram per 1000 liter voor een langdurig bad.

Dosering onder voorbehoud: 2 gram per kilogram voer gedurende 1 week.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet geheel zonder risico!

Belangrijke informatie:

 • Mogelijk schadelijk voor goudvissen, zeelt en goudwindes bij hoge doseringen.
 • Mebendazol is een anthelmeticum en valt onder de antiparasitaire middelen.
 • Het wordt in het darmkanaal slecht tot niet opgenomen wat het voor de toepassing zeer geschikt maakt.
 • Mebendazol doodt wormen en larven doordat het de opname van voedingsstoffen verhindert. Het blokkeert de opname van glucose en verstoort de spijsverteringsfuncties van de wormen.
 • Mebendazol is slecht oplosbaar. (gebruik hiervoor pure alcohol of aceton 1 ml per gram, daarna verder door verdunnen met warm water, goed mengen)
 • Het filter kan tijdens de behandeling mee blijven draaien omdat Mebendazol niet schadelijk is voor het bioloog.
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Absorberende materialen verwijderen zoals: actieve kool, zeoliet, nitraathars enz.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen.
 • Bewaren bij kamertemperatuur.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Zout

Zout (jodiumvrij)

Zout bij Koi wordt voor verschillende toepassingen gebruikt.
Zowel keukenzout, landbouwzout, zeezout of commerciële producten kunnen worden gebruikt.

Zout lost gemakkelijk op in water, maar gooi het liever niet onopgelost in de vijver of quarantainebak!

Dosering onder voorbehoud: 1 tot 3 kilogram per 1000 liter (een lage concentratie) mag altijd in het water aanwezig zijn, deze dosis wordt wel preventief aan de vijver toegevoegd voor de winter en heeft een aantal voordelen, maar ook zeker nadelen.

Voordelen:

 • Het stimuleert de vis tot slijmproductie
 • Het verhoogd de osmotische druk van het water, waardoor de vis minder energie verbruikt.
 • Het is werkzaam tegen een aantal schimmels en parasieten. ( o.a. Chilodonella)
 • Het verhindert bij een nitrietvergiftiging (3 kg / 1000 liter) de opname van nitriet. Zeoliet verwijderen omdat zout ervoor zorgt dat de geabsorbeerde ammoniak weer vrijkomt.
 • Het zal water zal iets minder snel laten bevriezen.

Nadelen:

 • Door een lage zout concentratie kunnen bijvoorbeeld Costia en Trichodina gestimuleerd worden.
 • Bij een zout concentratie in het vijverwater die hoger of gelijk is aan 2 kg per 1000 liter mag er nooit medicatie worden gebruikt met: Formaline, Kaliumpermanganaat, Malachietgroen of Bezocaïne.
 • Zout kan alleen uit de vijver worden verwijderd door waterverversingen.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist!

Dosering onder voorbehoud: 7 kilogram per 1000 liter bij buikwaterzucht, gedurende 10 dagen.
Deze concentratie langzaam opbouwen! Gebruik hiervoor een quarantaine bak.

Dosering onder voorbehoud: 15 gram per liter voor een kort bad. (< >10 minuten)
Alleen in een behandelbak!

 • Altijd erbij blijven!!!
  Sommige vissen kantelen al na 2 min., behandeling afbreken en de vis terug plaatsen.
  Dit lost echt heel veel problemen op zoals openstaande schubben. Ook als vissen in de winterperiode langdurig op de bodem hebben gelegen.
  Meestal 3 opeenvolgende dagen, bij weinig verbetering dan ook wel 5 dagen achter elkaar.
 • Werkzaam tegen schimmels en een aantal bacteriën.
 • Doodt ééncellige parasieten en verzwakt de overige parasieten zoals karperluis, ankerworm en bloedzuiger. Deze laatsten kunnen daarna gemakkelijker worden verwijderd.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.