Malachietgroen

Malachietgroen oxalaat

Werkzaam tegen: Eencellige parasieten en schimmels en bacteriën.

Dosering onder voorbehoud: 0,15 gram (150 milligram) per 1000 liter voor een langdurig bad

Dosering onder voorbehoud: 60 gram per 1000 liter gedurende een halve minuut (30 seconden)
Een kort bad wordt hoofdzakelijk gebuikt bij een schimmelinfectie en wordt om de twee dagen herhaald.

Dosering onder voorbehoud: 10 gram per 1000 liter gedurende 10 minuten
Voor het schimmelvrij houden van eitjes.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Productinformatie:

 • Malachietgroen is giftig bij ademhaling en kankerverwekkend, het kan zich opstapelen in de organen.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Zeer giftig voor het in water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Malachietgroen is giftiger bij hogere temperaturen en bij een lagere zuurtegraad.
 • Donker en koel bewaren.

Belangrijke informatie:

 • Draag bij het gebruik van Malachietgroen altijd handschoenen een mondkapje, beschermende kleding en zorg voor goede ventilatie.
 • Malachietgroen wordt meestal gebruikt in combinatie met Formaline.
 • Zeer schadelijk voor het filterbioloog!
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Absorberende materialen verwijderen zoals: actieve kool, zeoliet, nitraathars enz.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen.
 • Met actieve kool kan Malachietgroen worden verwijderd uit het water.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

About The Author

Related Posts