Water: CO2-waarde

Gezond water is het belangrijkste van onze vijver. Immers hierin leven onze koi. Een vaak gehoord gezegde is: “Koi houden is water houden”. Daarmee wordt bedoeld dat als we onze vissen gezond willen houden, wij ervoor moeten zorgen dat er een gezonde leefomgeving is, dus kwalitatief goed water.  Koolstofdioxide (CO2)is hier een onderdeel van.

Wat is CO2 ?

Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2 In zuivere toestand is het een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt.
Koolstofdioxide wordt o.a. door bacteriën gebruikt om (in aantal) te groeien. (zie: Adviesgroep duikt dieper in de stikstofkringloop) Hierdoor is het dus een belangrijk kenmerk van de waterkwaliteit.

Deze waarde is niet met een druppelset te meten, maar op basis van de pH en KH te berekenen of op te zoeken in een tabel. In onderstaande tabel staat de COwaarde bij een KH tussen de 0,25 en 10 en een pH tussen de 6,0 en 9,0.

Adviesgroep Koi en vijver CO2 tabel
Zoek horizontaal de KH waarde en verticaal de pH waarde. Waar deze elkaar kruisen staat de CO2 waarde.

 

Welke waarde is gewenst in de vijver?

CO2 noodzakelijk bij Nitrificatie

Welke waarde voor de CO2 is nu ideaal voor een Koivijver?
Dat antwoord is moeilijk te geven. Het is niet zo eenvoudig als de NH3 of pH. Immers NH3 is giftig en wil je daarom niet in de vijver hebben. Koi voelen zich het prettigst bij een pH tussen de 7 en de 8, dus daar is ook eenvoudig een ideale waarde voor te bepalen.

Naarmate de hoeveelheid CO2 toeneemt in het water, wordt er een snellere nitrificering geconstateerd, welke op een gegeven moment zal stabiliseren. De ideale waarde zal dus op het punt liggen waar de nitrificering het snelste gaat. Daar beschikken de bacteriën dan over voldoende voedingstof om het snelst te kunnen anticiperen op veranderingen in de aangeboden hoeveelheid ammoniak (en nitriet).

Hoe kan de CO2 beïnvloed worden in onze vijver?

De verbranding van voedsel in het lichaam van de vissen in de vijver zal ervoor zorgen dat er CO2 in de vijver komt. De CO2 wordt net als andere afvalstoffen bij de kieuwen via diffusie uit het lichaam afgevoerd worden. Overdag onttrekken de (onderwater)planten COuit het water. Als in het donker de fotosynthese stopt, zal de verbranding door gaan en de planten dus in feiten CO2 produceren.
Tot slot heeft het beluchten van de vijver invloed op de CO2 waarde. Door het beluchten ontwasemen we dit gas uit de vijver. Beluchten brengt het water in beweging en haalt daarmee dus CO2 uit de vijver (gezien de concentratie in het water hoger zal zijn dan in de lucht). Maar het zorgt er ook voor dat er zuurstof wordt opgenomen door het water. Hierdoor kunnen wij, zeker bij warm weer, niet zomaar stoppen met beluchten.

In de tabel hierboven heeft u kunnen zien dat de CO2 waarde op te zoeken is op basis van de pH en KH. Er bestaat dus een direct verband tussen pH, KH en CO2. Dat wil dus zeggen dat als een van deze 3 verandert, de andere mee zullen veranderen, waarbij KH de meest stabiele is.

Minder beluchten zal ervoor zorgen dat er minder actief CO2 wordt afgevoerd uit de vijver en dat de pH op den duur iets hoger zal worden.

Verander op basis van dit artikel niet zomaar lukraak een van de factoren die invloed kunnen hebben op de totale kringloop van de vijver. Heeft u aanhoudend een ammoniak of nitriet probleem in uw vijver, overweeg dan wat minder te beluchten. Controleer regelmatig uw pH en KH waarde.

Ziet u dat deze veranderen en uit de tabel blijkt u hierdoor een hogere CO2 concentratie te hebben, dan zou het zomaar kunnen dat de concentratie ammoniak en of nitriet lager zal worden. In dat geval horen wij het graag (wilt u uw ervaring mailen naar info@adviesgroepkoienvijver.nl? bij voorbaat dank)

About The Author

Related Posts