Advies – Water (kwaliteit)

Waterkwaliteit, daar draait alles om bij het houden van Koi.

Waterdruppel die op oppervlakte open breekt
Helder water, wie wil dat niet?

Op deze pagina van onze site willen wij u graag handige tips geven voor een heldere vijver en gezonde koi. Het internet staat vol met waterkwaliteit / koi-gerelateerde-tips. Van klei en knoflook tot uitgebreide schema’s hoe een ideaal filter er uit hoort te zien.

“Het lijkt allemaal tegenwoordig natuurlijk veel makkelijker dan vroeger toen wij aan de hobby begonnen. Als je iets niet weet dan open je Google, die weet alles… toch? Of niet? Mocht je het niet kunnen vinden dan ga je naar Facebook en je vraagt in één van de 172.324 Koi gerelateerde groepen om hulp. Uiteraard zit daar dan vervolgens altijd wel weer één van 12.387.129 experts die jou het juiste antwoord geeft of beter gezegd waarschijnlijk… denkt te geven.”
Ruud Besems, Adviseur Adviesgroep Koi en vijver.

De Adviesgroep Koi en vijver heeft als doel het verstrekken van informatief advies in zaken het succesvol houden van koi. Daar horen tips op onze site bij. Omdat wij zoals velen niet in staat zijn om alle informatie zelf te maken en te vinden, hebben wij gebruik gemaakt van diverse bronnen. Waar mogelijk zullen wij deze vermelden.

“Koi houden is water houden”

Een vaak gehoorde spreuk in de koi wereld. En een die 100% waar is. Een goede waterkwaliteit voorkomt veel problemen. Daarnaast hebben wij in Nederland bijzonder geschikt kraanwater. Water waar een Koi zich in thuis voelt. Door wekelijks ongeveer 10% van het vijverwater te verversen kunnen veel problemen voorkomen worden. Loos het oude vijverwater niet zomaar in het riool, maar geef hier uw plantjes weer water mee. De kringloop is dan weer rond en u vijvert op een verantwoorde manier!

Waterkwaliteit

Adviesgroep koi en vijver - Tips Waterkwaliteit In onze tips over waterkwaliteit delen we informatie
welke betrekking heeft op de kwaliteit van het vijverwater.

Werking filter en de stikstofkringloop

In onderstaande tekst proberen we in het kort inzicht te geven in wat er gebeurt tijdens de filtratie. Iedere vijver heeft te maken met een voortdurende organische vervuiling. Bladeren die erin waaien, niet opgegeten voer en vissenpoep vervuilen het water voortdurend. Opgehoopt zichtbaar vuil onderin de vijver of het (planten)filter is een plek waar problemen kunnen ontstaan. Dit vuil gaat rotten en zal op den duur het water verder vervuilen, waardoor de leefomgeving van uw vissen kwalitatief slecht wordt. Dit vuil zal dus uit het water moeten worden gefilterd.

Naast het zichtbare vuil in de vijver, is er ook onzichtbaar vuil. Deze vervuiling komt uit de afbraak van het zichtbare vuil en uit de vissen(poep), van Ammoniak. Wanneer dit onzichtbare vuil zich ophoopt in de vijver zal er een moment komen dat de vervuiling zo hoog is dat deze dodelijk is voor de vissen. Verschillende Bacteriën zijn in staat deze afvalstoffen om te zetten in een minder schadelijke stof. Dit proces heet nitrificering.

Nitrificering

Nitrificering is “in feite” een door verschillende soorten bacteriën stapsgewijs uitgevoerd biologische proces. Hierbij wordt het giftige Ammoniak in de vijver wordt omgezet in het minder schadelijke Nitraat. Deze bacteriën bevinden zich in het biologische filter. Maar ook in de vijver zelf (aan de wanden). Bij dit proces wordt zuurstof verbruikt. En het water wordt langzaam zuurder (de pH zakt). De aanwezige KH zal ervoor zorgen dat de zuurtegraad van het water stabiel blijft. Echter de KH raakt wel langzaam op. Als deze eenmaal op is zal de pH wel veranderen, wat nadelig is voor de vissen. Wekelijks verversen met kraanwater is hiervoor de juiste oplossing. De afbraak van Ammoniak is afhankelijk van de capaciteit van het filteren (waarin de meeste) bacteriën aanwezig zijn. We streven naar een Ammoniakgehalte van 0, wat met een juist filter met een goede doorstroming haalbaar moet zijn.

Bij een lage KH in het kraanwater kan gedacht worden aan een kunstmatige verhoging van de KH in uw vijver (door het gebruik van Natriumbicarbonaat). Verhoog deze waarde met niet meer dan met 1 punt (per dag) omdat de de pH gekoppeld is aan de KH. Een te snelle stijging van de KH / pH veroorzaakt extra stress bij uw koi!

(30 gram Natriumbicarbonaat verhoogt de Kh van 1m³ water met 1 punt)

Als de bacteriën hun ‘werk’ doen is het uiteindelijke resultaat Nitraat. Ondanks dat deze niet giftig is voor de koi, mag ook niet torenhoog ophopen. Nitraat wordt (voor een deel) opgenomen door planten wat de kringloop rond maakt, maar zal voor het grootste deel door verversing uit de vijver moeten verdwijnen.

Het vijverwater rondpompen door een filter EN waterverversing is dus nodig om de KH op peil te houden, Ammoniak, Nitriet, Nitraat en de overige niet meetbare afvalstoffen te verwijderen. Vissen blijven gezonder en groeien beter bij compleet filter en een goede discipline van verversen.