Wat is het verschil tussen een bacterie en een virus.

Bacteriën

Bacteriën zijn eencellige organismen in grootte variërend van 0,5 tot 5 micrometer. Ze vermenigvuldigen zich d.m.v. celdeling. De snelheid waarmee dit gebeurd is afhankelijk van de temperatuur en het voedselaanbod.

Bacteriën in het algemeen

Met het blote oog zijn bacteriën niet waar te nemen. Hiervoor is een microscoop nodig en meestal een speciale kleuring. Bacteriën komen overal voor en hebben verschillende verschijningsvormen. Zo zijn er o.a. bolvormige, staafvormige, spiraalvormige en bewegende bacteriën. Zonder bacteriën zouden we als mens niet kunnen overleven. Denk hierbij bv. aan onze darmflora. Deze zorgt ervoor dat voedingsstoffen kunnen worden afgebroken waartoe we zelf niet in staat zijn.

Ook in het vijvermilieu komen vele soorten bacteriën voor. Zowel nuttige als schadelijke. Welke bacteriën aanwezig zijn heeft te maken met omgevingsfactoren die al of niet gunstig zijn voor een bepaald type bacterie. Onder gunstige omstandigheden kunnen bacteriën zich wel 1x per 20 minuten delen.

Bacteriën bij koi

Onze Koi zouden niet kunnen overleven zonder de bacteriën in ons filtersysteem. Denk hierbij aan de stikstofkringloop. Door de zogenaamde nitrificerende bacteriën waarin het voor Koi schadelijke ammoniak wordt omgezet naar het voor Koi onschadelijke nitraat. Een gezonde Koi zal geen probleem ondervinden met de ook aanwezige schadelijke bacteriën. Het afweermechanisme van de Koi zorgt ervoor dat schadelijke indringers worden opgeruimd. Evenals de aanwezige slijmhuid die antimicrobiële stoffen bevat.

Toch kunnen de schadelijke bacteriën in het vijvermilieu op een gegeven moment wel problemen veroorzaken. Veelal wordt dit veroorzaak door een verstoring van het vijverevenwicht. Denk hierbij onder andere aan het afsterven van de bacteriën in het filter. Dit komt bijvoorbeeld door medicijn gebruik met slechte waterkwaliteit als gevolg. Of het toevoegen van nieuwe vissen in de vijver waarbij nieuwe bacteriesoorten worden geïntroduceerd. Overbezetting kan leiden tot stress en dat zorgt op zijn beurt weer tot een verlaging van de weerstand bij Koi. Daardoor kunnen bacteriële (en/of andere) problemen de kop op steken.

Problemen met bacteriën

Haenen WBVR koi met gatenziekte Aer

Koi met gatenziekte door Aeromonas salmonicida atypisch. Dit geeft diepe wonden met een witte en een rode randzone. (foto door en met toestemming O. Haenen, WBVR Lelystad)

Plotseling ontstane wonden, bloedingen of een opgezette buik kunnen tekenen zijn van een bacterieel probleem. Het is zaak dan snel actie te ondernemen en professionele hulp in te schakelen. Een vroegtijdige diagnose kan veel schade voorkomen. Na het vaststellen van een bacterieel probleem kan gericht gehandeld worden. Vragen die beantwoord moeten worden zijn: wat is de oorzaak en welke behandeling dient uitgevoerd te worden? Soms kan het ontsmetten van de wond en het weghalen van de oorzaak al voldoende zijn. Soms dient vastgesteld te worden voor welke antibiotica de bacterie gevoelig is waarop dan gericht de bacterie kan worden bestreden.

Haenen WBVR Vis met Flavobacterien

Vis met een een Flavobacterium infectie. Dit geeft oppervlakkige, zich sterk uitbreidende huidinfecties. (foto door en met toestemming O. Haenen, WBVR Lelystad)

Hiervoor dient een monster te worden genomen van de wondrand. Dit monster wordt vervolgens opgestuurd naar een professioneel laboratorium voor analyse. Hier wordt vastgesteld welk type bacterie of bacteriën het probleem veroorzaken en voor welk antibioticum deze bacterie of bacteriën gevoelig zijn. Vervolgens kan dan gericht de behandeling worden ingezet. Lees hier meer over in Wanneer wordt antibiotica gebruikt als geneesmiddel bij Koi?

Sommige bacteriën die op onze koi voorkomen zijn ook schadelijk voor ons als mens. Zorg voor goede bescherming van de handen als de koi moet worden gevangen om te bekijken.

Gevaarlijke bacteriën voor vijvervissen (Koi):

Virus

Een virus is een deeltje dat eigenlijk niet tot de levende wezens behoort. Een virus bestaat uit een eiwit omhulsel (capside) waarin het erfelijk materiaal van het virus verpakt zit.

Virus in het algemeen

Een virus kan zich niet zelfstandig voortplanten. Het heeft hiervoor een (specifieke) gastheer nodig. In deze gastheer gebruikt het virus cellen van organen om zich te vermenigvuldigen. Het virus dringt een gastheer binnen en brengt zijn erfelijk materiaal in een cel. Met behulp van de systemen in deze cel en onder voor het virus gunstige omstandigheden vermenigvuldigt de cel het erfelijk materiaal en de overige onderdelen van het virus. Daarna worden de nieuwe virusdeeltjes samengesteld. Deze verlaten de cel van de gastheer waarbij deze cel meestal afsterft. De vrijgekomen virusdeeltjes kunnen vervolgens weer nieuwe cellen van dezelfde gastheer infecteren, of “op zoek gaan” naar een nieuwe gastheer.

Het virustype kan alleen in een gespecialiseerd laboratorium worden bepaald d.m.v. een zogenaamde PCR-test. Vaak kan al wel een voorspelling worden gedaan met welk virus men te maken heeft aan de hand van de ziekteverschijnselen die optreden.

Virus bij Koi

Er zijn geen medicijnen tegen Koi virussen beschikbaar. De vis zal zelf het virus via zijn afweersysteem moeten bestrijden.
In de viswereld zijn verschillende typen virussen bekend die duidelijke ziektebeelden veroorzaken. Neem bijvoorbeeld de bekende “knobbeltjesziekte” veroorzaakt door het virus Lymfocystis.
Verder natuurlijk het Spring Viremia of Carp Virus (SVC virus) ook wel Koi Sleepy Disease (KSD) genoemd. De naamgeving komt voort uit het typische sterke slaapgedrag dat de koi vertonen. Dit virus veroorzaakt voornamelijk in de lente sterfte onder karpers. Hierdoor wordt dit virus ook wel het lente viraemia virus genoemd. Dit virus is lid van de familie van de Rhabdovirussen.
KHV disease in koi by WBVR Haenen

Koi met KHV ziekte: ingevallen ogen, kieuwontsteking en vaak een losse slijmhuid zijn verschijnselen. (foto door en met toestemming O. Haenen, WBVR Lelystad)

Onder de visvirussen kunnen we nog een groep onderscheiden. Ze behoren tot de familie van de herpesviralen. Er zijn heel veel herpesvirussen bekend bij vissen. Deze leveren meestal geen enkel probleem op. Bij Koi kennen we onder andere de herpesvirussen type 1 (CyHV-1), beter bekend als het karperpokken virus en het herpesvirus type 3 (CyHV-3), beter bekend onder de noemer Koi Herpes Virus (KHV).

Karperpokken

Het karperpokken virus levert een duidelijk herkenbaar ziektebeeld op. Er zijn wasachtige witte plekken zichtbaar op de vissen. Deze plekken kunnen zich overal op het lichaam bevinden. Tot verliezen lijdt dit meestal niet. In sommige gevallen kan het een probleem zijn indien deze plekken zich in extreme mate of dicht bij de mond openbaren. Dit kan ertoe leiden dat de vis niet goed meer kan eten of de “ademende” oppervlakte van de huid wordt ingeperkt. Operatief ingrijpen kan dan noodzakelijk zijn. Meestal verdwijnen de plekken vanzelf in de zomer doordat de vis weerstand opbouwt tegen het virus. In de koudere perioden, als de weerstand van de vis weer afneemt, zie je dan soms dat de plekken weer verschijnen. Niet bij alle Koi zal dit virus zich openbaren. Veel Koi bezitten of verkrijgen een natuurlijke weerstand tegen dit virus, zij kunnen echter wel andere Koi besmetten. Dit geldt inmiddels ook voor het Koi Herpes Virus. Het karperpokken virus en het Koi Herpes Virus lijken genetisch sterk op elkaar, maar vertonen compleet andere ziektebeelden. Kenmerkend voor een KHV uitbraak zijn vaak ingevallen ogen. Vermagering, aangetaste slijmhuid en kieuwnecrose. Deze verschijnselen komen echter ook bij besmetting door het SVC virus voor.
Bij verdenking op een KHV uitbraak kan een vis getest worden bij het WBVR (Wageningen Bioveterinary research) in Lelystad. Hiervoor dient de vis naar Lelystad gebracht te worden. Daarnaast treden soms secundaire infecties op zoals bacteriële infecties en parasitaire problemen. Deze laatste secundaire infecties kunnen eventueel met antibiotica (bacterieel) en/of geneesmiddelen (parasitair) worden bestreden.
DUS:
Antibiotica werken niet tegen virussen !!!!!

Ankerworm

Ankerworm (Lernaea cyprinacea)

De ankerworm is een uitwendige koi parasiet. Vanwege zijn omvang kan deze parasiet met een pincet worden verwijderd. Hij lijkt op een T vormig slijmerig sliertje.

Levenscyclus:  Bij de ankerworm hechten alleen de vrouwtjes zich aan de Koi. De eieren worden aan het eind van het lichaam gedragen. Na loskomen van de eieren kunnen er binnen 3 dagen weer nieuwe eieren zijn. De larven van de ankerworm zwemmen rond. Ondertussen zijn ze op zoek naar een nieuwe gastheer.

Categorie: Kreeftachtige

Ankerworm door microscoop

Ankerworm door microscoop

Symptomen: Kleine wormpjes (met oog zichtbaar). Ze steken tussen de schubben uit. De schub waar de worm onder zit zal gaan ontsteken. Waardoor op den duur een wond zal ontstaan. Deze wond zal door andere parasieten gebruikt. Hierdoor wordt de situatie steeds slechter.

Bijeffecten: Bacteriële infecties, schimmel, protozoa (Trichodina) door verminderde weerstand, wondjes en beschadigde of verlies van slijmhuid.

Hoe te herkennen: Met het blote oog als klein sliertje tussen de vinnen. Vooral onder de microscoop bij een vergroting van 40-100x goed zichtbaar.
Langwerpig met een haak / anker structuur aan de kop. Eierzakjes aan het eind.

Behandeling

Behandeling Ankerworm: Als je enkele exemplaren ziet, kan je die met een pincet verwijderen. Daarna de wondjes ontsmetten met Betadine. Zodra het er te veel zijn, zouden alle vissen tijdelijk uit de vijver moeten. Hierna de vijver een week bij 25-29 graden Celcius (of langer bij koudere temperaturen) leeg laten staan. Hierdoor zullen alle aanwezige ankerwormen sterven. Ondertussen moet je wel de zichtbare ankerwormen blijven verwijderen. Natuurlijk ook veel water verversen. Hierdoor voorkom je in de quarantaine bak een nieuw probleem.
De volwassen exemplaren zouden resistent zijn tegen behandeling. Maar de larven nog niet. Dus moet een behandeling gericht zijn op het doden van nieuwe wormen.

 

Medicatie: Let op! Tegen een aantal middelen is reeds resistentie gekregen. Hierdoor er een hogere dosering nodig is. Of je kan overgaan naar een andere werkzame stof! 

Tenslotte, raadpleeg voor het gebruik van medicatie altijd een specialist!
Er zijn veel kant en klare producten in de handel.

Medicatie: Difubenzuron

Chloramine T (Halamid®)

Chloramine is werkzaam tegen:
Eencellige parasieten, schimmels en een aantal bacteriële infecties.
Bij een virale infectie wordt het gebruikt om secundaire infecties te bestrijden.
Wordt ook wel gebruikt bij uitwendige wormen en kieuwrot.

Chloramine T is een wit poeder op basis van chloor en is goed oplosbaar in water en ethanol. Het is een sterk ontsmettings- of desinfectiemiddel en kan worden gebruikt voor een langdurig bad. Dit kan verschillende keren worden herhaald.
De dosis is afhankelijk van de zuurtegraad (pH) en hardheid (°dH) van het water.

Chloramine T (Halamid®)
Chloramine T (Halamid®)

0 tot 4 °dH: zeer zacht water
4 tot 8 °dH: zacht water
8 tot 12 °dH: gemiddeld
12 tot 18 °dH: vrij hard water
18 tot 30 °dH: hard water

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.

Doseringstabel onder voorbehoud:

pH    Zacht water      Hard water 
62,5 gram per 1000 liter  7 gram per 1000 liter
6,5   5 gram per 1000 liter10 gram per 1000 liter
710 gram per 1000 liter15 gram per 1000 liter
7,518 gram per 1000 liter18 gram per 1000 liter
820 gram per 1000 liter20 gram per 1000 liter


Kort dompelbad onder voorbehoud:
  Maximaal 3 minuten! Zorg voor goede beluchting.
1 gram op 7,5 liter water. Bij tekenen van stress de Koi direct terugplaatsen in de vijver.

Lang bad: Bij een bacteriële infectie, gebruikt men 5 tot 9 dagen de dosering, die noodzakelijk is, om de 48 uur. Voor dosering (zie schema boven)
– Bij mindere vervuiling doseert u, niet iedere 48 uur, maar om de 3 dagen.

Neutralisatie:
Indien nodig is Halamid® eenvoudig te neutraliseren, bijvoorbeeld met Natriumthiofulfaat.

Niet gebruiken in combinatie met andere medicatie!

Chloramine T (Halamid®) scheikundige weergave (Bron Wikipedia)

Belangrijke informatie:

 • Chloramine T is giftig voor de mens.
 • Draag handschoenen en beschermende kleding.
 • Koel en donker bewaren, het product wordt door zonlicht afgebroken.
 • Vermijd contact met ogen, huid en metalen.
 • Chloramine T vormt giftige gassen als het in contact komt met zuren.
 • Chloramine T werkt op basis van aanwezige vervuiling d.m.v. oxidatie.
  In een vervuilde vijver zal de werkzaamheid van het product korter zijn dan in een schone behandelbak.
 • De werkzaamheid door oxidatie garandeert dat micro-organismen doeltreffend worden gedood zonder de kans te krijgen om resistent te worden tegen Chloramine T.
 • Na 8 tot 24 uur is Chloramine T uit het water verdwenen. (dit is afhankelijk van de vervuiling)
 • Tijdens een behandeling heel goed beluchten, UV-lamp en ozon installatie uitzetten en actieve kool, zeoliet of nitraathars verwijderen.
 • In zacht water met een lage pH is Chloramine T meer giftig, in hard water met een hoge pH is middel minder of niet werkzaam.
 • De ogen van de koi die een behandeling ondergaan kunnen wit worden. Breek dan de behandeling af en zet de Koi op schoon water, evt. met een lichte zoutoplossing, gedurende 2 dagen.

Chloramine T (Halamid ®) wordt ook vaak gebruikt om materialen mee te ontsmetten. .
Dosering: 150 gram per 10 liter leidingwater, gedurende 15 minuten.
Hierbij is het heel belangrijk om goed na te spoelen zodat er geen restproduct achterblijft.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel. Lees bij aankoop van een kant en klaar product altijd zorgvuldig de bijsluiter. Volg deze gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

Flubendazole

Flubendazol (Flubenol® 5%) of Fenbendazol (Panacur®)

Flubendazole is werkzaam tegen: Huid en kieuwwormen maar tegen niet geïncysteerde darmnematoden.

Dosering onder voorbehoud : 8 gram per 1000 liter bij een langdurig bad.
Bij een zware infectie kan deze dosering worden opgehoogd. In dat geval kan je tot maximaal 20 gram per 1000 liter verhogen. Hou dan het gedrag van de vissen wel in de gaten. Raadpleeg een deskundige bij twijfel.

Flubendazole en Fenbendazole wordt ook toegepast als toediening via het voer, in een dosis van 50 mg per kg lichaamsgewicht. Gedurende 2 weken dient u dit dan door het voer te doen.

Flubendazole
Flubendazole

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.

Huidwormen: zijn levendbarend en daarom zou één behandeling voldoende moeten zijn.
Kieuwwormen: leggen eieren, waardoor de behandeling herhaald moet worden (2-3x). In een doseerschema wat afhankelijk is van de watertemperatuur. Dit omdat de temperatuur bepalend is hoe snel de eieren uit komen. Het is de bedoeling om opnieuw te behandelen VOOR de nieuwe wormen weer eieren gaan leggen. Op deze manier wordt de cyclus doorbroken. Zou je eerder behandelen dan de wormen uit het ei komen, dan heeft de behandeling geen zin. Behandel je nadat de wormen nieuwe eieren hebben geproduceerd, dan is de cyclus nog niet doorbroken. Het probleem blijft dan aanwezig.

Schema watertemperatuur:

Bij 20 graden Celsius5 dagen tussen de behandelingen
Bij 15 graden Celsius7 dagen tussen de behandelingen
Bij 10 graden Celsius10 dagen tussen de behandelingen
Bij 4 graden Celsius13 dagen tussen de behandelingen

Belangrijke informatie:

 • Deze middelen zijn niet schadelijk voor het bioloog in uw filter. Daarom kan tijdens een behandeling het filter gewoon meedraaien.
 • Bewaren in afgesloten verpakking beneden 25 ºC.
 • Goudvis, zonnebaars en zeelt verdragen deze medicatie niet zo goed. De dosering zou in dat geval verlaagd moeten worden. Koi en steur daarentegen verdragen Flubendazole of Fenbendazole wel goed.
 • UV-lamp en ozon installatie uitschakelen. Zolang de behandeling duurt. Maar minimaal een week.
 • Absorberende materialen verwijderen. Denk daarbij aan actieve kool en zeoliet.
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Niet giftig voor de mens maar wel (licht) irriterend. Draag daarom altijd handschoenen en beschermende kleding.
Flubendazole scheikundige weergave (bron wikipedia)

Werking:

Flubendazole en Fenbendazole behoren tot de groep Benzimidazoles.
De werkzaamheid van dit soort middelen bestaat uit het stilleggen van de celgroei en celdeling van de parasieten.
Deze middelen hebben ook een ei-dodende werking. Tevens beïnvloed het de celdeling in de eieren.

Resistentie:

Helaas is er al veel resistentie opgetreden tegen deze middelen.

Er zijn veel kant en klare producten te koop. Hierbij zit altijd een bijsluiter. Lees deze altijd zorgvuldig door. Volg de gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

Formaline

Formaline is werkzaam tegen:
Schimmels en ééncellige huidparasieten. Hoofdzakelijk tegen Costia.
Echter zijn veel andere parasieten resistent geworden tegen dit middel.

Dosering onder voorbehoud: 20 tot 25 ml. per 1000 liter voor een langdurig bad.
Dosering onder voorbehoud: 150 ml. per 1000 liter voor een kortdurend bad. Houd hierbij maximaal een half uur aan.

Formaline
Formaline

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Niet gebruiken:

 • Onder de 8 graden Celsius is Formaline niet meer goed werkzaam. Het wordt dan zelfs gevaarlijk!
 • Als er witte neerslag te zien is. Of als de kleur melkachtig wit is. Dan bevat het middel Paraformaldehyde. Dat is zeer giftig voor de vissen.
 • In combinatie met Kaliumpermanganaat of zout. Dit veroorzaakt dan huidverbranding.

Belangrijke informatie:

 • Formaline is 40% oplossing Formaldehyde.
 • Formaline is zeer giftig! Het veroorzaakt huidallergie, irritatie aan huid en ogen en is kankerverwekkend.
 • Alleen gebruiken op goed geventileerde plaatsen of in de open lucht. Probeer hierbij tijdens het klaarmaken inademen te voorkomen.
 • Draag handschoenen en beschermende kleding. Denk ook aan een veiligheidsbril.
 • Donker en koel (vorstvrij) bewaren.
 • Formaline is giftiger in zacht en zuur water en bij een hogere watertemperatuur.
 • Formaline verlaagd het zuurstofgehalte in het water, het is belangrijk om tijdens de behandeling heel goed te beluchten.
 • Bij een dosering in de vijver die lager is dan 25 ml. per 1000 liter kan het filter gewoon meedraaien.
 • Tijdens de behandeling de UV-lamp en ozon apparatuur uitzetten, actieve kool, zeoliet of nitraathars verwijderen.
 • Het is een sterk ontsmettingsmiddel wat eiwitten doet stollen.
Formaline scheikundige weergave (bron wikipedia)

 

Er zijn veel kant en klare producten te koop. Hierbij zit altijd een bijsluiter. Lees deze altijd zorgvuldig door. Volg de gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

 

Diflubenzuron

Diflubenzuron is werkzaam tegen: karperluis, ankerworm en de bloedzuiger.

Dosering onder voorbehoud: 20 mg per 1000 liter. Dit is voor een langdurig bad.

Diflubenzuron
Diflubenzuron

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Belangrijke informatie:

 • Diflubenzuron wordt verkocht onder de merknaam Dimilin® of (Lurectron®). Dit is het meest effectieve middel tegen karperluis. Maar ook tegen ankerworm en de bloedzuiger werkt het goed.
 • Het is een gif (insecticide en acaricide) uit de groep benzoylureum verbindingen.
 • Dit middel remt de chitine synthese, die vervelling verhindert. Maar ook bij de verpopping van larve tot volwassen parasiet. Het is dus een middel wat inwerkt op alle stadia van de parasiet.
 • Diflubenzuron blijft lang werkzaam, de duur van de aanwezigheid in de vijver is van meerdere  factoren afhankelijk, maar na één week zou er nog 75 % van de begindosis aanwezig kunnen zijn.
 • Na één behandeling zou er al duidelijk resultaat moeten zijn.
 • Het middel is giftig voor in het water levende organismen (insecten en watertorren, kevers en slakken)
 • Steuren en windes kunnen Diflubenzuron slecht verdragen.
Diflubenzuron scheikundige weergave (bron wikipedia)

Waarschuwing: Goed beluchting tijdens de behandeling. Zet apparatuur zoals UVC en Ozon uit. Verwijder tevens absorberende materialen zoals zeoliet of actieve kool. Dit omdat die invloed kunnen hebben op de werking.
Ververs veelvuldig na een behandeling.
Gebruik geen medicatie door elkaar.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel. Lees bij aankoop van een kant en klaar product altijd zorgvuldig de bijsluiter. Volg deze gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

Formaline/Malachietgroen

Formaline/Malachietgroen

Werkzaam tegen: Eencellige parasieten en schimmels.
Witte stip, Costia, Chilodonella, Tetrahymena en klokdiertjes.

N.B. Vooral tegen Witte stip is dit het meest effectieve middel.
Om deze parasiet te bestrijden zijn er meerdere behandelingen nodig (2-3 x)

Samenstelling: Het basismengsel is een verhouding van 1 liter Formaline en 5 gram Malachietgroen.
Dit mengsel wordt ook als kant en klaar product aangeboden.

Dosering onder voorbehoud: 20 ml. van het basismengsel per 1000 liter water.

Voorheen werd hier Methyleenblauw aan toegevoegd (en verkocht als FMC), maar tegen dit middel is al veel resistentie tegen ontstaan. Bovendien is Methyleenblauw zeer schadelijk voor het biologische filter.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Belangrijke informatie:

 • De stamoplossing is enkele maanden houdbaar als deze koel, donker en vorstvij wordt bewaard.
 • Niet gebruiken beneden de 8ºC
 • Bij een watertemperatuur rond of boven 25°C de dosering halveren.
 • Als er een witte neerslag of troebeling te zien is dan niet meer gebruiken.
  Er is dan Paraformaldehyde gevormd en dat is zeer giftig voor de vissen.
  (dit is lastig te zien, bij twijfel de Formaline/Malachietgroen oplossing niet gebruiken)
 • Het middel is zeer giftig, draag handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.
  (zeer irriterend, schadelijk middel)
 • Formaline/Malachietgroen nooit gebruiken in combinatie met andere middelen (denk hierbij ook aan zout)
 • Tijdens de behandeling heel goed beluchten.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen en absorberende materialen verwijderen. (zoals zeoliet, actieve kool enz.)
 • Formaline/Malachietgroen is schadelijk voor het biologische filter.
 • Een week na de laatste toevoeging een gedeelte van het water verversen.
 • De steur, goudwinde en zeelt verdragen deze medicatie niet zo goed. (bij hoge temperaturen de steuren uit de vijver halen)
 • De waterparameters zijn van invloed op de toxiciteit van het mengsel, dat wil zeggen, dat bij zacht water met een lage pH het mengsel giftiger wordt.

Tijdens de behandeling kunnen vissen gaan schuren, dit is normaal gedrag omdat de parasieten proberen te ontsnappen aan de medicatie. Dit irriteert de vissen, waardoor ze onrustig worden.

Als de Koi echter gaan hangen of springen kan er sprake zijn van overdosering. In dat geval zo snel mogelijk water verversen of de vissen overplaatsen in een bassin met schoon water.

Er zijn veel kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Kaliumpermanganaat (KMnO4)

Kaliumpermanganaat (KMnO4)

Werkzaam tegen: Een aantal schimmelinfecties, een aantal bacteriële infecties en tegen ééncellige parasieten.

Werking: De werking van Kaliumpermanganaat berust op de afbraak van de celwand door oxidatie (verbranding)

Dosering onder voorbehoud:  2 gram per 1000 liter voor een langdurig bad. (gedurende 6 uur)
Als er steuren in de vijver aanwezig zijn dan niet hoger dan 1,5 gram per 1000 liter doseren.
Dosering onder voorbehoud: 5-10 gram per 1000 liter voor een kort bad gedurende 15 minuten.
Dosering onder voorbehoud: 1 gram per 10 liter voor een dompelbad gedurende 30 tot 60 seconden.

Wordt ook gebruikt voor de ontsmetting van materialen in een twintigvoudige dosis.
De materialen daarna goed naspoelen om restproduct te verwijderen.

Kaliumpermanganaat is kankerverwekkend en giftig!

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist.
Het gebruik van deze middelen is niet zonder risico!

Inactivatie: De behandeling kan acuut worden afgebroken door 4-8 gram Natriumthiosulfaat per 1000 liter te doseren. De oxiderende werking van Kaliumpermanganaat stopt per direct! Natriumthiosulfaat kan niet overgedoseerd worden.

Helder water: Na de behandeling met Kaliumpermanganaat is de kleur van paars (actief) naar bruin (uitgewerkt) omgeslagen. De bruine kleur is ontstaan door de oxidatie van organische  stoffen. Hierdoor is bruinsteen gevormd.
Dit kan worden geoxideerd door het gebruik van waterstofperoxide 3%

Dosering: Waterstofperoxide 3% / 52 ml. per 1000 liter.
Of waterstofperoxide 30% / 5,2 ml. per 1000 liter.
Hierna zal de vijver heel helder worden.

Belangrijke informatie:

 • Alleen toedienen op advies van dierenarts of ervaringsdeskundige.
 • Kaliumpermanganaat is een zeer gevaarlijk middel bij onzorgvuldig gebruik.
 • Bereken de inhoud van uw uw vijver heel nauwkeurig, binnen een marge van 10%.
 • Draag altijd handschoenen en voldoende persoonlijk beschermingsmiddelen.
 • Kaliumpermanganaat kan permanente blindheid te veroorzaken.
 • Gebruik een veiligheidsbril en mondbescherming bij het mengen en doseren van Kaliumpermanganaat.
 • Pas op met morsen, Kaliumperanganaat veroorzaakt moeilijk te verwijderen vlekken.
 • Overdosering leidt onherroepelijk tot de dood van de gehele vispopulatie.
 • Kaliumpermanganaat tast alle metalen aan m.u.v. roestvrij staal.
 • Nooit in combinatie met andere medicijnen gebruiken!!!
  (b.v. Kaliumpermanganaat en Formaline vormen samen het toxische Formaldehyde gas)
 • Kaliumpermanganaat is schadelijk voor het biologische filter.
 • In gesloten ruimtes kan het ontploffen bij grote hitte, of als het in contact komt met zuren.

Niet gebruiken:

 • Wanneer het vijverwater warmer is dan 27 graden Celsius.
 • Wanneer de vijver onvoldoende belucht kan worden. Er moet ook voldoende circulatie zijn.
 • Als u de dosering niet zorgvuldig hebt berekend en het benodigde aantal grammen niet precies kunt afwegen.
 • Als de waterkwaliteit niet in orde is. (bijvoorbeeld een lage KH of meetbaar Ammonia of Nitriet). Hoe hoger de zuurgraad, hoe giftiger het middel wordt.
 • Als er geen Natriumthiosulfaat en Waterstofperoxide voorhanden is.
 • Tijdens de behandeling moet u er bij blijven om het  gedrag van de vissen in de gaten te houden! Als dit niet lukt is, dan niet starten.

Behandeling:

 • Probeer voorafgaande aan de behandeling zo veel mogelijk vuil uit vijver en filter te verwijderen.
 • In een vijver met veel planten of (zweef)algen niet in de late middag of avonduren behandelen. Want op dat tijdstip is het zuurstofgehalte van de vijver het laagst.
 • Los de Kaliumpermanganaat goed op in een emmer met voldoende warm water.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen, absorberende materialen verwijderen zoals zeoliet en actieve kool enz.
 • Verdeel de Kaliumpermanganaat oplossing zo gelijkmatig mogelijk over de vijver. Vermijd geconcentreerde wolken, want hier kunnen de vissen (kieuw)schade door oplopen.
 • Zorg voor veel beluchting in de vijver tijdens de behandeling.
 • Het tijdstip noteren waarop de behandeling wordt gestart, het water dient vanaf deze tijd 6 uur paars te blijven.
 • Als de kleur binnen deze tijd omslaat van paars naar bruin, dan 1 gram per 1000 liter nadoseren. (bij twijfel over de kleur de nadosering 1 uur uitstellen)
 • Dit nadoseren mag tot 2x in de totale behandeltijd.
 • Mocht het vijverwater daarna nogmaals bruin worden dan de behandeling stoppen en evt. na twee dagen herhalen.
 • Als alles goed is gegaan, dan de behandeling na 6 uur stoppen.
 • Ververs 15% van het water.
 • Ontkleur het water met waterstofperoxide.

Gedrag van de vissen:
De parasieten worden tijdens de behandeling actief, ze proberen dieper in de slijmhuid weg te kruipen. Dit geeft irritatie bij de vissen, waardoor kunnen ze gaan schuren, flitsen of springen.
Het is aan te raden om tijdelijk even een net over de vijver te spannen.

Er zijn ook kant en klare producten in de handel.
Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

 

 

Betadine® zalf

Betadine is een werkzaam tegen: Bacteriën, schimmels en virussen.
Het is een breedspectrum ontsmettingsmiddel voor wonden. Het bevat bevat povidon jodium 10%.

Gebruik onder voorbehoud: Een kleine wond twee tot drie keer per week plaatselijk aanstippen. Dat kan je het beste doen door de Koi te vangen. Wanneer deze in de bak met weinig water zit kan je er vaak goed bij. Klem de vis dan tegen de wand aan de kant waar jij staat. Draai de koi al dan niet op zijn rug. Daar wordt hij meestal rustig van. Masseer de Betadine zalf op de verwonding. Probeer dit zo lang mogelijk droog te houden. Maar hou de vis hier niet overbodig (met de kieuwen) boven water.
Vermijd hierbij ook dat de onverdunde zalf in aanraking komt met de kieuwen.

Betadinezalf
Betadinezalf wordt gebruikt om wonden schoon te maken

Betadine zalf is een vetvrije zalf die bij mensen een ademende, poreuze korst op de wond vormt. Op de vis zal het enige tijd op de ingesmeerde plek blijven zitten en daarmee kleine wondjes schoon maken. Geschikt voor het desinfecteren van schaafwonden, schubben en grotere oppervlakkige wonden. Zeker de plekjes waar de wat grotere parasieten aanhechting hebben gehad aan de Koi (zoals de ankerworm) moeten met Betradine worden ingesmeerd als de parasiet wordt verwijderd.

Betadine scheikundige weergave
Betadine scheikundige weergave (bron wikipedia)

Er zijn veel kant en klare producten in de handel. Lees bij aankoop van een kant en klaar product altijd zorgvuldig de bijsluiter. Volg deze gebruiksaanwijzing dan op.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Meer info op Wikipedia

Praziquantel

Praziquantel (vb. Droncit®)

Werkzaam tegen: Trematoden (zuigwormen) en cestoden (plat- of lintwormen) en tegen huidwormen en kieuwwormen die resistent zijn tegen andere wormmiddelen.

Dosering onder voorbehoud: 3 tot 5 gram per 1000 liter bij een langdurig bad.

Dosering onder voorbehoud: 3 gram per kilogram voer, gedurende een week.

Dosering onder voorbehoud: 6 milligram per kilogram lichaamsgewicht.
Intraperitoneaal injecteren, deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door een specialist.

Raadpleeg voor gebruik van medicatie altijd een specialist!

Producteigenschappen: Een niet toxische stof die goed wordt verdragen.

Belangrijke informatie:

 • 1 behandeling met Praziquantel is normaal gesproken voldoende. (Bij kieuwwormen 2x behandelen volgens temperatuurschema)
 • Praziquantel heeft een dodende werking op de volwassen worm en de larve.
 • Het middel veroorzaakt bij spiercontracties, spastische verlamming en stofwisselingsstoornissen, de worm verliest zijn bescherming tegen intestinale enzymen. er ontstaat een ontwikkelingsstoornis.
 • Het filter kan tijdens de behandeling mee blijven draaien omdat Praziquantel niet schadelijk is voor het bioloog.
 • Tijdens de behandeling goed beluchten.
 • Absorberende materialen verwijderen zoals: actieve kool, zeoliet, nitraathars enz.
 • UV-lamp en ozon apparatuur uitschakelen.
 • Praziquantel is in de handel verkrijgbaar onder verschillende merknamen.

Lees bij aankoop van een product altijd zorgvuldig de bijsluiter en volg de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

De Adviesgroep Koi & vijver kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van medicatie en de gevolgen hiervan.
Dit is geheel voor eigen risico.

Adviesgroep Koi en vijver - PageFooter